Toegepast Onderzoek

In het kader van de specifieke doelstelling 1 van het ESPON 2020-samenwerkings-programma, “Verbeterde Europese productie van territoriaal bewijs door middel van toegepast onderzoek en analyses”, dragen de projecten voor toegepast onderzoek bij tot de Europese territoriale en analytische gegevens.

ESPON Toegepast Onderzoek (TO) beantwoordt aan de beleidsbehoeften en concentreert zich op de belangrijkste prioriteiten voor territoriale ontwikkeling, zoals prioritaire thema’s van de Europa 2020-strategie, het investeringsplan voor Europa, het cohesiebeleid en de territoriale agenda 2020.

Hoe werkt het?
De ESPON Monitoring Committee (MC) bepaalt in maart een aantal prioriteiten en legt die aan de EGTC voor. In september worden ze door de EGTC aan het jaarplan toegevoegd en in december definitief afgeklopt waarop een vooraankondiging volgt, later resulterend in open calls.
Van de definitie van de TO tot de levering van resultaten, de ESPON MC begeleidt de ESPON EGTS via Project Support Teams (PST). Het PST omvat ten minste één vertegenwoordiger van het ESPON MC en één vertegenwoordiger van de Europese Commissie. Het PST volgt en begeleidt samen met EGTS-deskundigen de implementatie van het toegepast onderzoek.

Toegepast onderzoek onder ESPON2020
• Werkgelegenheid: geografie van de nieuwe werkgelegenheidsdynamiek in Europa
• Directe buitenlandse investeringen (Wereld in Europa): de wereld in Europa, wereldwijde directe buitenlandse investeringen naar Europa
• KMO: kleine en middelgrote ondernemingen in Europese regio’s en steden
• Low-carbon economy (Locate): gebieden en een koolstofarme economie
• Innerlijke periferieën: nationale gebieden met uitdagingen op het gebied van toegang tot basisdiensten van algemeen belang
• Territoriale futures: mogelijke Europese territoriale toekomst
• Territoriaal bestuur: vergelijkende analyse van territoriale governance en ruimtelijke ordeningssystemen in Europa
• Financiële instrumenten: financiële instrumenten en territoriale cohesie
• Groene infrastructuur: verbetering van de biodiversiteit en ecosysteemdiensten voor territoriale ontwikkeling
• CIRCTER – Circulaire economie en territoriale gevolgen
• Jeugdwerkloosheid: territoriale trends en regionale weerbaarheid
• Bruggen: gebieden met geografische specificiteit
• ETRF: Europees territoriaal referentiekader

Toegepast onderzoek onder ESPON 2013