Structuur

Het ESPON 2020 programma  wordt geïmplementeerd vanuit onderstaande structuur:
• MC monitoring comité: monitoring, toezicht, beslissingen
• MA managing autoriteit: beheer, secretariaat
• Certificeringsautoriteit
• Auditautoriteit

Op basis van de administratieve ervaring met het ESPON 2013-programma heeft het ESPON 2020-programma één begunstigde gecontracteerd, namelijk een op maat gemaakte Europese groepering voor territoriale cohesie (EGTS), die zal instaan voor een gestroomlijnde en efficiënte administratie door alle inhoudelijke activiteiten gerelateerd aan de specifieke doelstellingen via openbare aanbestedingen en overheidsopdrachten uit te voeren.

De ESPON contactpunten treden op als agenten in de nationale en transnationale context ter ondersteuning van het bereik en gebruik van ESPON-territoriumgegevens in overeenstemming met de outreach-strategie van het ESPON 2020 samenwerkingsprogramma. De benoeming van ECP-instellingen blijft geheel ter beoordeling van de lidstaten en de partnerlanden, bijgevolg zijn de capaciteiten van individuele ECP-instellingen heterogeen.

Het Belgisch contactpunt (BECP) wordt verzorgd door drie partners die de Belgische gewesten vertegenwoordigen: de UGent (AMRP, prof. Luuk Boelens) voor het Vlaams gewest, de VUB (Cosmopolis, prof. Kobe Boussauw) voor het Brussels gewest, en de ULg (LEMA, prof. Jacques Teller) voor het Waals gewest. AMRP verzorgt tevens de coördinatie en het centrale secretariaat.

Het BECP vervult volgende taken:

1. Ondersteuning van transnationale en nationale communicatieactiviteiten
• Samen met het ECP-netwerk
• Ondersteuning van outreach en gebruik van ESPON-territoriummateriaal
• Activeren van relevante beleidsbepalers / wetenschappers / belanghebbenden om deel te nemen aan ESPON-kennis
• Ondersteuning van de verspreiding van materialen van de ESPON-EGTS op nationaal / regionaal niveau
• Documenten vertalen
• Deelnemen aan ECP-vergaderingen – maximaal twee keer per jaar

2. Leveren van wetenschappelijke commentaren op rapporten van de toegepast onderzoeken en gerichte analyses

3. Uitvoeren van blunder checks op rapporten

4. Opmaak van syntheserapporten
• Overbruggen van de kloof wetenschap-beleid
• Het koppelen van ESPON-resultaten op Europees niveau aan regionaal beleid
• ESPON-resultaten verrijken met nationale / regionale onderzoeksresultaten