Objectieven

1: Voortgezette productie van territoriale data via toegepast onderzoek en analyses.
• Cross-thematisch en thematisch op territoriale structuren en trends
• Toekomstvisies en scenario’s
• Territoriale impactstudies van EU-beleid
• Doel: 22 toegepaste onderzoeksprojecten
• Oproepen voor aanbestedings- en servicecontracten
• Maximale implementatietijd. 18 maanden
• Waarde: c. € 15,6 miljoen

2: Verbeterde kennisoverdracht en analytische gebruikersondersteuning.
• Gerichte analyses die zijn gedefinieerd door belanghebbenden op nationaal, regionaal en lokaal niveau (interesse gestuurd)
• Territoriale bewijsondersteuning voor ETC, andere door de EU gefinancierde programma’s en macroregio’s (interesse gestuurd)
• Beleidsbrief / werkdocumenten, snel en actueel (op aanvraag)
• Doel: 25 gerichte analyses & 45 beleidsinstructies / werkdocumenten
• Oproepen tot inschrijving voor analytische ondersteuning van gerichte analyses en ondersteuningscontracten voor ondersteuning en service
• Waarde: € 6,4 miljoen

3: Verbeterde territoriale observatie en hulpmiddelen voor territoriale analyses.
• ESPON Database gericht op gegevens-update en gebruikersvriendelijkheid
• Europees territoriaal monitoringsysteem met op maat gemaakte macroregionale / transnationale territoriale monitoringsystemen (op verzoek)
• Europese monitoringrapporten voor beleidsontwikkeling
• Een herziene ESPON Toolbox
• Promotie, gebruikersondersteuning gerelateerd aan tools (hotline, TIA, etc.)
• Doel: 8 tools
• Oproepen voor aanbestedings- en servicecontracten
• Waarde: ca. € 3,5 miljoen

4: Ruimere verspreiding en gebruik van territoriale data.
• Outreachstrategie voor Europees en transnationaal bereik
• ESPON-evenementen op Europees niveau gericht op doelgroepen
• Outreach op transnationaal en nationaal niveau in samenwerking met nationale ESPON-contactpunten
• Publicatie van een thematisch en synthetisch rapport op basis van onderzoeksanalyses en -hulpmiddelen en korte, gemakkelijk te begrijpen uitspraken over thema’s van bijzonder politiek belang.
• Web-gebaseerde communicatie en media-inspanningen, opnieuw opgebouwd en meer digitaal, inclusief webinars, sociale media, ‘apps’, e-learning, interactieve e-books, enz.
• Doel: 60 evenementen en publicaties
• Oproepen voor aanbestedings- en servicecontracten
• Waarde: € 4,5 miljoen

5: Effectieve en efficiënte uitvoeringsbepalingen en vakkundige programma-assistentie (relevant voor zowel prioritaire assen 1 en 2).