Over ESPON

Missie en doel

Het ESPON 2020-samenwerkingsprogramma heeft tot doel de versterking van de doeltreffendheid van het EU-cohesiebeleid en andere sectorale beleidsmaatregelen en programma’s uit hoofde van Europese structuurinvesteringsfondsen (ESI), alsmede nationaal en regionaal territoriaal ontwikkelingsbeleid, via de productie, verspreiding en bevordering van territoriale data die het gehele grondgebied van de 28 EU-lidstaten bestrijken, evenals de 4 partnerstaten IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Om het ESPON 2020-programma uit te voeren werden vijf specifieke doelstellingen opgesteld rond twee prioritaire assen die passen binnen de strategie en missie.
Prioritair zwaartepunt 1: territoriale data, overdracht, observatie, instrumenten en outreach
• Budget rond 48 mio. Euro
• Oprichting van één enige begunstigde, de ESPON EGTS, voor de implementatie van prioriteitsas 1 (meer info onder rubriek structuur)
Prioritair zwaartepunt 2: technische bijstand
• Budget rond de 3 miljoen. Euro
• De ESPON beheersautoriteit, het ministerie voor duurzame ontwikkeling en infrastructuur in Luxemburg, zal deze prioriteitsas implementeren

Primaire doelgroepen
• Europese beleidsmakers, met name op het gebied van het cohesiebeleid en ander relevant sectoraal en thematisch beleid en programma’s, met name deze welke momenteel niet volledig hun territoriale aanpak verwoorden.
• Nationale beleidsmakers en praktijkmensen die verantwoordelijk zijn voor territoriale cohesie, programma’s voor Europese territoriale samenwerking, macroregionale strategieën en voorbereiding en uitvoering van het cohesiebeleid op nationaal niveau, alsook op andere relevante beleidsterreinen.
• Autoriteiten die programma’s van de Europese structuur- en investeringsfondsen uitvoeren en periodieke rapportage voorbereiden.
• Regionale en lokale beleidsmakers en praktijkmensen verantwoordelijk voor territoriale ontwikkeling en planning en / of betrokken bij grensoverschrijdende, transnationale en macroregionale samenwerking

Secundaire doelgroepen
• Organisaties op EU-niveau met regionale / stedelijke belangen
• Universitaire academici (onderzoekers en studenten)
• De particuliere sector en Europese burgers

Structuur en werking

Bij de implementatie van het ESPON2020 programma zijn verschillende autoriteiten betrokken, waaronder het Belgisch Espon Contactpunt (BECP). Het BECP bestaat uit drie partners die de drie regio’s representeren: Universiteit Gent (AMRP, prof. Luuk Boelens) voor Vlaanderen, VUB (Cosmopolis, prof. Kobe Boussauw) voor Brussel en ULg (LEMA, prof. Jacques Teller) voor Wallonië. Het centraal secretariaat van het BECP zit in Gent (AMRP, Tristan Claus). Meer info…