Nieuws/Actualité

Open uitnodiging voorstellen voor gerichte analyses

De volgende sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen voor gerichte analyses is op 25 januari 2019. Voor deze volgende cut-date zal de ESPON-EGTS prioriteit geven aan de selectie van voorstellen voor beleidsuitvoeringstools voor geïntegreerde territoriale ontwikkeling (nationale en regionale of Europees gefinancierde programma’s).

Meer info…

Séminaire ESPON Vienne 5 et 6 décembre

L’objectif de ce séminaire est de discuter de nouveaux concepts pour le développement territorial dans le contexte du renouvellement de l’Agenda territorial 2020. Il sera également question de l’impact des politiques locales sur les objectifs de la politique de cohésion à moyen et à long terme. Les orateurs principaux examineront le contexte historique du développement territorial de l’UE ainsi que la situation actuelle et les futurs scénarios envisageables pour l’évolution possible du territoire européen.

Info et inscription…

ESPON Seminarie in Wenen: 5-6 december

Het doel van dit seminar is om nieuwe verhalen te bespreken voor territoriale ontwikkeling in het kader van de vernieuwing van de territoriale agenda 2020. Het zal ook debatteren over hoe plaatselijk beleid de doelstellingen van het cohesiebeleid op middellange en lange termijn kan beïnvloeden. Keynote speakers zullen de historische context van EU territoriale ontwikkeling onderzoeken, evenals de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstscenario’s voor de mogelijke evolutie van het Europese grondgebied.

Meer info en inschrijven…