Nieuws/Actualité

Uitnodiging voor Nederlandstalige ESPON workshop voor aftoetsing van de onderzoeksnoden en behoeften

Nood aan een onderzoek over een bepaald territoriaal thema, maar geen flauw idee waar te beginnen? Dan bent u hier aan het juiste adres!

ESPON produceert tal van onderzoeken met betrekking tot demografie, migratie, economische, sociaal-culturele en mobiliteits- en milieuaspecten en ontwikkelt instrumenten voor de bestuursorganen om hun regio te vergelijken met anderen of data op te vragen over deze domeinen. Als onderdeel hiervan, financiert ESPON zogenoemde ‘gerichte analyses’ (targeted analyses), waarbij gemeenten, regio’s of andere samenwerkingsverbanden in staat worden gesteld om specifiek onderzoek samen met hun collega’s elders in Europa (gratis) uit te voeren.

Nu het succesvolle ESPON2020 onderzoeksprogramma bijna op zijn einde komt, is de opmaak van een nieuw ESPON programma voor de periode 2020-2026 aan de orde. Als onderdeel daarvan organiseren het Belgische ESPON contactpunt en het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest een workshop waarin de behoeften en verlangens met betrekking tot een dergelijk programma waargenomen worden.

Graag tot dan!

Datum: 24 oktober 2019 van 9u30 tot 13u
Locatie: Graaf de Ferrarisgebouw 1G20, Koning Albert II Laan 20, 1000 Brussel
Voorlopig programma: https://lnkd.in/dPQu53p
Inschrijven: https://lnkd.in/dyrUvxn

Semaine européenne des régions et des villes 2019

Cette année, ESPON sera présent à la Semaine européenne des régions et des villes avec 13 événements. Nous tiendrons notamment un stand sur les données territoriales dans l’espace d’exposition. Au plaisir de vous y rencontrer !

Date : 8, 9 et 10 octobre 2019 
Emplacement : Bruxelles

Info et Inscription

Appel d’offre pour analyse ciblée : Évaluation des pratiques d’aménagement du territoire à l’aide de données numériques

L’objectif de ce projet est d’analyser et de comparer les données numériques de planification au Danemark, en Norvège et en Suisse, ainsi que la taille, l’organisation, le financement et l’utilisation actuelle et l’évolution potentiel des données numériques de planification. En outre, l’objectif est de fournir un contexte plus large en donnant une vue d’ensemble de la numérisation des données de planification dans 12 autres pays ESPON représentatifs.

Budget : 300 000,00 EUR hors TVA.
Date limite : 12 septembre 2019

Plus d’infos

Appel d’offre pour analyse ciblée : Dynamique spatiale et scénarios de développement territorial intégré pour l’espace fonctionnel de l’Europe centrale

L’objectif de ce projet est d’étudier la dynamique spatiale et les flux existants entre les régions d’Europe centrale et de donner un aperçu des opportunités, des forces et des obstacles principaux dans cet espace fonctionnel. L’accent est mis sur les structures de coopération transnationale, les mécanismes de gouvernance et les solutions spécifiques pour réduire les disparités économiques et sociales et promouvoir un développement territorial intégré. Le résultat escompté est la création d’instruments politiques pour le développement territorial intégré de l’aire fonctionnelle de l’Europe centrale.

Budget : 300 000,00 EUR hors TVA.
Date limite : 12 septembre 2019

Plus d’infos

Open aanbesteding voor gerichte analyse: Evaluatie van de ruimtelijke ordeningspraktijken met digitale planningsgegevens

Het doel van dit project bestaat uit een analyse en vergelijking van de digitalisering van de planningsgegevens in Denemarken, Noorwegen en Zwitserland, alsook de omvang, de organisatie, de financiering en het huidige en potentiële toekomstige gebruik van digitale planningsgegevens. Daarenboven beoogt het een bredere context te bieden door een overzicht te geven van de digitalisering van de planningsgegevens in 12 andere representatieve ESPON-landen.

Budget: EUR 300,000.00 exclusief btw.
Deadline: 12 september 2019

Meer info

Open aanbesteding voor gerichte analyse: Ruimtelijke dynamiek en geïntegreerde territoriale ontwikkelingsscenario’s voor het functionele gebied van Centraal-Europa

Het doel van dit project bestaat uit een onderzoek naar de ruimtelijke dynamiek en de bestaande stromen tussen regio’s in Centraal-Europa en een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheden, drijvende krachten en knelpunten in dat functionele gebied. De nadruk ligt op transnationale samenwerkingsstructuren, bestuursmechanismen en oplossingen op maat om economische en sociale ongelijkheden te verminderen en geïntegreerde territoriale ontwikkeling te bevorderen. Het beoogde resultaat bestaat uit beleidsinstrumenten voor de geïntegreerde territoriale ontwikkeling van het functionele gebied van Centraal-Europa.

Budget: EUR 300,000.00 exclusief btw.
Deadline: 12 september 2019

Meer info