Nieuws/Actualité

Open uitnodiging om voorstellen in te dienen voor gerichte analyses

ESPON doet een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen voor gerichte analyseprojecten voor stakeholders. Of u nu een nationale, regionale of lokale autoriteit bent, een grote stad of lokale plattelandsgemeenschap vertegenwoordigt, een beheersautoriteit of een territoriaal samenwerkingsorgaan, ESPON kan de experts selecteren en volledig financieren. Zij zullen de analytische onderzoeken uitvoeren en territoriaal bewijs leveren dat precies is afgestemd op wat u nodig heeft.

Deadline: 28 juni 2019

Meer info

Invitation ouverte à soumettre des propositions d’analyses ciblées

ESPON lance un nouvel appel à propositions de projets d’analyses ciblées pour les parties prenantes. Que vous soyez une autorité nationale, régionale ou locale, une grande ville ou une commune rurale, une autorité de gestion ou un organisme de coopération territoriale, ESPON peut sélectionner et financer entièrement les experts. Ils effectueront le travail d’analyse et fourniront des preuves territoriales adaptées à vos besoins.

Date limite : 28 juin 2019

Plus d’infos

Invitation ouverte propositions pour des analyses ciblées

La prochaine date limite pour la soumission des propositions d’analyses ciblées est le 25 janvier 2019. Pour cette prochaine date limite, le GECT ESPON accordera la priorité  à la sélection des propositions relatives aux outils de mise en œuvre des politiques pour le développement territorial intégré (programmes nationaux, régionaux ou européens).

Pour plus d’infos…

Open uitnodiging voorstellen voor gerichte analyses

De volgende sluitingsdatum voor het indienen van voorstellen voor gerichte analyses is op 25 januari 2019. Voor deze volgende cut-date zal de ESPON-EGTS prioriteit geven aan de selectie van voorstellen voor beleidsuitvoeringstools voor geïntegreerde territoriale ontwikkeling (nationale en regionale of Europees gefinancierde programma’s).

Meer info…

Séminaire ESPON Vienne 5 et 6 décembre

L’objectif de ce séminaire est de discuter de nouveaux concepts pour le développement territorial dans le contexte du renouvellement de l’Agenda territorial 2020. Il sera également question de l’impact des politiques locales sur les objectifs de la politique de cohésion à moyen et à long terme. Les orateurs principaux examineront le contexte historique du développement territorial de l’UE ainsi que la situation actuelle et les futurs scénarios envisageables pour l’évolution possible du territoire européen.

Info et inscription…

ESPON Seminarie in Wenen: 5-6 december

Het doel van dit seminar is om nieuwe verhalen te bespreken voor territoriale ontwikkeling in het kader van de vernieuwing van de territoriale agenda 2020. Het zal ook debatteren over hoe plaatselijk beleid de doelstellingen van het cohesiebeleid op middellange en lange termijn kan beïnvloeden. Keynote speakers zullen de historische context van EU territoriale ontwikkeling onderzoeken, evenals de huidige stand van zaken en mogelijke toekomstscenario’s voor de mogelijke evolutie van het Europese grondgebied.

Meer info en inschrijven…