Territoriale patronen en relaties in België

Over de situatie in Belgische regio’s zijn al heel wat opinies geschreven, maar wat zeggen de cijfers eigenlijk? En hoe verhouden die cijfers zich tegenover andere regio’s in Europa? Om daar een kort en bondig antwoord op te vinden, biedt ESPON vanaf nu country fiches aan! De ESPON country fiche Belgium omvat een overzicht en interpretatie van territoriale data rond demografie, urbanisatie, leefomgeving, bereikbaarheid en economie in zowel België als de rest van Europa.

Meer info: https://www.espon.eu/belgium

Neem deel aan een van onze 15 sessies op de EWRC 2020!

De Europese week van de regio’s en steden (EWRC) is zowel in Brussel als online de belangrijkste bijeenkomst van lokale en regionale overheden in Europa. Ook dit jaar is ESPON weer van de partij in het organiseren of deelnemen aan talrijke sessies. Meer informatie kan u op onze website of direct op de officiële website van het EWRC terugvinden. Let op: de deadline voor inschrijving is 27 september!

Meer info: https://www.espon.eu/ewrc-2020

Het synthese-rapport van de gerichte analyse HERITAGE is beschikbaar!

HERITAGE (The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource) had tot doel een gemeenschappelijk theoretisch kader te ontwikkelen waarin de belangrijkste economische sectoren worden gedefinieerd waarop het materiële culturele erfgoed een impact heeft.
Klik hier voor het rapport:
U kan de synthetische rapporten ook op onze website terugvinden: https://espon.be/synthetische-rapporten/
Ook het Agentschap Onroerend Erfgoed maakte een publicatie hierover: https://www.onroerenderfgoed.be/nieuws/de-economische-betekenis-van-materieel-cultureel-erfgoed-europa

Het synthese-rapport van het toegepast onderzoek MIGRARE is beschikbaar!

MIGRARE (Impacts of Refugee Flows to Territorial Development in Europe) had tot doel informatie te verstrekken over stromen van asielzoekers en vluchtelingen, hun verdeling tussen en binnen de landen, regio’s en steden van de EU en de gevolgen voor sociaaleconomische ontwikkeling, crisisbeheer en integratie.
U kan de synthetische rapporten ook op onze website terugvinden: https://espon.be/synthetische-rapporten/

Open aanbesteding: Vertaaldiensten 2020-2022

De geselecteerde dienstverlener zorgt voor hoogwaardige vertalingen van bewijsmateriaal en outreachend materiaal van ESPON, zoals publicaties en verslagen, handboeken, casestudies en webartikelen.

Budget: 120.000,00 EUR
Uiterste datum voor indiening: 14 augustus 2020

TERRITORIALL: Het eerste ESPON magazine

Op 27 mei had de ESPON EGTC verwacht jullie te mogen verwelkomen in Zadar, waar het ESPON-seminar in samenwerking met het Kroatische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zou hebben plaatsgevonden. Het nieuwe, door COVID-19 opgelegde normaal vereist echter verbeeldingskracht. In plaats van het seminarie in Zadar biedt de EGTC u dan ook de eerste editie van het ESPON-magazine aan! Deze eerste editie richt zich op een groen Europa, een prioriteit voor het Kroatische voorzitterschap en voor de Europese Commissie en tevens een van de twee pijlers van de vernieuwde Territoriale Agenda.

Knipsel2

Open aanbesteding: Geografie van de COVID-19-uitbraak en eerste beleidsantwoorden in Europese regio’s en steden

Het doel van dit dienstencontract is om pan-Europees territoriaal bewijs te leveren dat bijdraagt aan de inspanningen op EU-, nationaal en regionaal niveau om de territoriale patronen van epidemieën beter te begrijpen en om een hernieuwd plaatsgebonden beleid voor de aanpak van de komende sociaaleconomische crisis te ondersteunen.

Budget: 60.000,00 EUR exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 7 juni 2020
Meer info: https://www.espon.eu/geography-covid-19-outbreak-and-first-policy-answers-european-regions-and-cities

Open aanbesteding: Territoriale ESPON-indicatoren op basis van big data

Dit ESPON-project heeft tot doel particuliere aanbieders van digitale platforms te identificeren om een kader op te bouwen voor het regelmatig delen en extraheren van big data, met als doel het ontwikkelen van territoriale indicatoren die nuttig zijn voor de analyse van het overheidsbeleid. Het project zal ook een lijst van territoriale indicatoren voorstellen die kunnen worden geanalyseerd met behulp van de big data van dergelijke platforms.
Budget: EUR 160.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 6 juli 2020