Open aanbesteding: Wetenschappelijk adviespanel van externe deskundigen

De ESPON EGTC doet een oproep tot het indienen van motivatiebrieven om een lijst van externe deskundigen op te stellen voor een wetenschappelijk adviespanel als onderdeel van haar inspanningen om een Europese territoriale dimensie in ontwikkeling en samenwerking te bevorderen door bewijsmateriaal, kennisoverdracht en beleidsaanbevelingen te verstrekken.

Budget: 750,00 EUR, alle belastingen inbegrepen, excl. BTW, per gewerkte dag/uitgevoerde opdracht
Deadline voor indiening: 30 november 2020 (geïnteresseerden kunnen ook in een later stadium een motivatiebrief indienen)
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-scientific-advisory-panel-external-experts

Open aanbesteding: Verspreiding van de ESPON-resultaten onder de wetenschappelijke gemeenschap

De ESPON EGTC lanceert een oproep tot mededinging om maximaal 20 onderzoekers in het begin van hun loopbaan (doctoraats- en/of postdoctorale studenten) aan te trekken om de opname van territoriale bewijzen van ESPON in de wetenschappelijke gemeenschap te bevorderen. De oproep tot mededinging heeft een looptijd van 14 maanden.

Budget: 120.000 EUR (excl. BTW), met een maximum van 6.000 EUR (excl. BTW) per contract Eerste deadline voor indiening: 15 december 2020Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/dissemination-espon-results-among-scientific-community-%E2%80%93-call-early

Open aanbesteding: ESPON 2020 Database Portal – Fase II

De ESPON Database Portal levert onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders op regionaal en lokaal niveau de nodige gegevens, indicatoren en instrumenten voor de formulering, toepassing en monitoring van het Europese territoriale ontwikkelings- en cohesiebeleid. Het doel van deze aanbesteding is de ESPON Database Portal verder te ontwikkelen en onderhouden.

Budget: 140.000 EUR (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 21 december 2020
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-2020-database-portal-%E2%80%93-phase-ii

ESPON en de Territoriale Agenda als inspiratiebron voor het ÖREK-2030-proces in Oostenrijk

Op dit online event zal het “Oostenrijks Ruimtelijk Ontwikkelingsconcept” (ÖREK 2030) worden voorgesteld als voorbeeld voor de manier waarop nationale strategieën kunnen verrijkt worden met Europese kennis. De focus zal daarbij vooral liggen op ruimtelijke ordening als strategie voor zowel adaptatie aan als mitigatie van de klimaatverandering. Verder zullen ook andere stakeholders uit Europese regio’s aanwezig zijn om hun ervaringen met de ontwikkeling van strategieën en beleid voor ruimtelijke ordening op verschillende niveaus te delen. Dit event van een halve dag op vindt plaats op vrijdag 13 november van 09u30 tot 12u50. Graag tot dan!

Via volgende link kan u meer info vinden en zich inschrijven: https://www.espon.eu/espon-peer-learning-workshop-espon-and-territorial-agenda-inspiring-%C3%B6rek-2030-process-austria

Online ESPON seminarie over Belgische regio’s geconfronteerd met COVID-19

Op dit online seminarie zullen de eerste, voorlopige resultaten van het ESPON-onderzoek ‘Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in European regions and cities’ worden voorgesteld, dat inzicht verschaft in de geografische spreiding en de dynamiek van het virus in Europese regio’s en de manier waarop sociale processen en ruimtelijke factoren (bevolkingsdichtheid, mobiliteit, demografie, …) de verspreiding van het virus hebben belemmerd of versterkt. Verder zullen ook Belgische stakeholders aanwezig zijn om de impact en beleidsrespons op regionaal en lokaal niveau in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in een Europees perspectief te plaatsen. Dit online seminarie vindt plaats op vrijdag 27 november van 9u30 tot 12u15. Graag tot dan!

Via volgende link kan u meer info vinden en zich inschrijven: https://forms.gle/2CLF4rLux4XNQyGB8

ESPON WEEK 2020: Rechtvaardige transitie en herstel voor steden en regio’s in Europa

De ESPON EGTC en het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad nodigen u uit voor de ESPON WEEK 2020! De week start met TeritoriALL, het ESPON magazine, met onder meer videoboodschappen van de voorzitter van het Europees Parlement en onderzoekers die de resultaten van de meest recente ESPON-onderzoeken voorstellen. Verder zal ESPON er ook twee nieuw gepubliceerde beleidsbrieven in voorstellen over decarbonisatie, maritieme ruimtelijke ordening en interacties tussen land en zee. Wat volgt, op 18 en 19 november, zijn twee dagen vol hoogwaardige, interactieve debatten tussen professoren, beleidsmakers en de voorzitter van het Comité van de Regio’s over de meest actuele onderwerpen op de EU-agenda. Het event zal doorgaan op zowel de ESPON website als de sociale media. Registratie voor het event is niet nodig, maar u kunt zich wel inschrijven voor updates. Graag tot dan!

Via volgende link kan u meer info vinden en zich inschrijven: https://www.espon.eu/just-transition-and-recovery-cities-and-regions-europe

Open aanbesteding: Verspreiding van de ESPON-resultaten in de media 2020-2022

Deze aanbesteding staat ten dienste van de ESPON “European Outreach” en heeft tot doel het gebruik van ESPON-gegevens en -resultaten door journalisten te bevorderen in nieuwsberichten en artikelen die in de reguliere Europese media worden gepubliceerd, met name die welke betrekking hebben op verhalen die verband houden met de territoriale dimensie van het EU-beleid.

Budget: EUR 100,000 exclusief BTW
Deadline voor indiening: 23 november 2020
Meer info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/media-dissemination-espon-results-2020-2022

SAVE THE DATE: ESPON en de Territoriale Agenda als inspiratiebron voor het ÖREK-2030-proces in Oostenrijk

Op dit online event zal het “Oostenrijks Ruimtelijk Ontwikkelingsconcept” (ÖREK 2030) worden voorgesteld als voorbeeld voor de manier waarop nationale strategieën kunnen verrijkt worden met Europese kennis. De focus zal daarbij vooral liggen op ruimtelijke ordening als strategie voor zowel adaptatie aan als mitigatie van de klimaatverandering. Verder zullen ook andere stakeholders uit Europese regio’s aanwezig zijn om hun ervaringen met de ontwikkeling van strategieën en beleid voor ruimtelijke ordening op verschillende niveaus te delen. Dit event van een halve dag op vindt plaats op vrijdag 13 november van 10u00 tot 13u00. Meer informatie verschijnt binnenkort op de ESPON-website (https://www.espon.eu/). Graag tot dan!

SAVE THE DATE: Online ESPON seminarie over Belgische regio’s geconfronteerd met COVID-19

Op dit online seminarie zullen de eerste, voorlopige resultaten van het ESPON-onderzoek ‘Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in European regions and cities’ worden voorgesteld, dat inzicht verschaft in de geografische spreiding en de dynamiek van het virus in Europese regio’s en de manier waarop sociale processen en ruimtelijke factoren (bevolkingsdichtheid, mobiliteit, demografie, …) de verspreiding van het virus hebben belemmerd of versterkt. Verder zullen ook Belgische stakeholders aanwezig zijn om de impact en beleidsrespons op regionaal en lokaal niveau in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in een Europees perspectief te plaatsen. Dit online seminarie vindt plaats op vrijdag 27 november van 9u30 tot 12u15. Graag tot dan!

Inschrijven kan via de volgende link: https://forms.gle/2CLF4rLux4XNQyGB8

ESPON Handboeken

Bent u op zoek naar hulp om uw stad leeftijdvriendelijker te maken? Of misschien bent u geïnteresseerd in het plannen van Groene Infrastructuur en het ontwikkelen van strategieën voor een circulaire economie? Wat de vraag ook is, stap voor stap kan ESPON u gidsen bij het ontwerpen van beleid dat het leven van burgers zal verbeteren! Vanaf nu kan u daarvoor alle ESPON-handboeken op één plek terugvinden.

Meer info: https://www.espon.eu/handbooks