Open aanbesteding: Spillovers leveraging entrepreneurial development in Outermost Regions (SPLENDOUR)

Deze aanbesteding richt zich op het uitvoeren van empirisch onderzoek naar de mate waarin en de voorwaarden waaronder kennisspillovers uit continentaal Europa het ondernemerschap in de perifere regio’s verklaren. Daarnaast zal er worden gekeken naar wat de effecten zijn van regionale ‘slimme’ specialisatie op het ondernemerschap in de perifere regio’s. Met deze kennis zullen dan ondernemingsgerichte beleidsaanbevelingen geformuleerd worden voor nationale, regionale en lokale beleidsmakers in de perifere regio’s.

Budget: EUR 150 000 (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 4 mei 2021, 15:00 (Brussel)
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/

Open aanbesteding: ESPON Vertaaldiensten 2021-2022

Het doel van deze aanbesteding is te zorgen voor vertalingen van hoge kwaliteit van ESPON-bewijs en -outreach uit het Engels. Er kunnen vertalingen worden gevraagd in elk van de 23 officiële talen van de EU, alsook in het IJslands en het Noors. Deze aanbesteding is verdeeld in 25 werkpakketten, één voor elke taal, waarbij de brontaal steeds het Engels is.

Budget: EUR 150,000.00 (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 24 maart 2021
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/translations

Open aanbesteding: ESPON 2020 data and maps updates II

Het doel van deze aanbesteding is het verzamelen van gegevens en metadata, het opbouwen van tijdreeksen en het aanvullen van ontbrekende gegevens, het controleren van de kwaliteit en het integreren van de gegevens in de ESPON 2020-databank, alsook het uitvoeren van korte analyses op basis van de gegevens en het produceren van kaarten samen met korte interpretaties en observaties. De aanbesteding onderscheidt hiervoor vijf werkpakketten, respectievelijk voor de ESPON projecten EMPLOY, LOCATE, PROFECY, Big Data & Housing en CLIMATE.

Budget: respectievelijk EUR 30.000, 30.000, 40.000, 75.000 en 50.000 (excl. BTW) Deadline voor indiening: 30 maart 2021
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-2020-data-and-maps-updates-ii

Open aanbesteding: Territorial impacts of Covid-19 and policy answers in European regions and cities

Het doel van deze aanbesteding is een actualisering van de methodologie die is ontwikkeld en het territoriale bewijsmateriaal dat is verzameld in het kader van het onlangs voltooid toegepast onderzoek “Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in European regions and cities”. Het bewijsmateriaal zal verder worden uitgediept door in de analyse ook rekening te houden met de sociale gevolgen van lokale of regionale beheersingsmaatregelen. Op die manier zal deze studie gegevens en aanbevelingen opleveren over hoe Europese steden en (functionele) regio’s niet alleen de middellange- en langetermijneffecten van de pandemie kunnen beheersen, maar deze ook kunnen benutten om veerkrachtiger en inclusiever te worden.

Budget: 350,000.00 EUR (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 9 maart 2021
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/territorial-impacts-covid-19-and-policy-answers-european-regions-and-cities

Voorafgaand marktonderzoek: ESPON-portaal – interactieve kaarten en dashboards

De ESPON EGTC is van plan een nieuwe portaalsite te ontwikkelen die alle bestaande ESPON-tools integreert in één toegangspunt. De nieuwe portaalsite zal worden opgebouwd rond een nieuwe en innovatieve cartografische interface die wordt ondersteund door interactieve dashboards die de kennisbasis van ESPON laten zien. Echter voordat de ESPON EGTC de aanbesteding lanceert, zou ze graag van u weten hoe de portaalsite er moet gaan uitzien. Ze nodigt u dan ook uit om de bevraging via onderstaande link in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/preliminary-market-consultation-espon-portal-interactive-mapping

Open aanbesteding: Wetenschappelijk adviespanel van externe deskundigen

De ESPON EGTC doet een oproep tot het indienen van motivatiebrieven om een lijst van externe deskundigen op te stellen voor een wetenschappelijk adviespanel als onderdeel van haar inspanningen om een Europese territoriale dimensie in ontwikkeling en samenwerking te bevorderen door bewijsmateriaal, kennisoverdracht en beleidsaanbevelingen te verstrekken.

Budget: 750,00 EUR, alle belastingen inbegrepen, excl. BTW, per gewerkte dag/uitgevoerde opdracht
Deadline voor indiening: 30 november 2020 (geïnteresseerden kunnen ook in een later stadium een motivatiebrief indienen)
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-scientific-advisory-panel-external-experts

Open aanbesteding: Verspreiding van de ESPON-resultaten onder de wetenschappelijke gemeenschap

De ESPON EGTC lanceert een oproep tot mededinging om maximaal 20 onderzoekers in het begin van hun loopbaan (doctoraats- en/of postdoctorale studenten) aan te trekken om de opname van territoriale bewijzen van ESPON in de wetenschappelijke gemeenschap te bevorderen. De oproep tot mededinging heeft een looptijd van 14 maanden.

Budget: 120.000 EUR (excl. BTW), met een maximum van 6.000 EUR (excl. BTW) per contract Eerste deadline voor indiening: 15 december 2020Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/dissemination-espon-results-among-scientific-community-%E2%80%93-call-early

Open aanbesteding: ESPON 2020 Database Portal – Fase II

De ESPON Database Portal levert onderzoekers, beleidsmakers en stakeholders op regionaal en lokaal niveau de nodige gegevens, indicatoren en instrumenten voor de formulering, toepassing en monitoring van het Europese territoriale ontwikkelings- en cohesiebeleid. Het doel van deze aanbesteding is de ESPON Database Portal verder te ontwikkelen en onderhouden.

Budget: 140.000 EUR (excl. BTW)
Deadline voor indiening: 21 december 2020
Info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-2020-database-portal-%E2%80%93-phase-ii

Open aanbesteding: Verspreiding van de ESPON-resultaten in de media 2020-2022

Deze aanbesteding staat ten dienste van de ESPON “European Outreach” en heeft tot doel het gebruik van ESPON-gegevens en -resultaten door journalisten te bevorderen in nieuwsberichten en artikelen die in de reguliere Europese media worden gepubliceerd, met name die welke betrekking hebben op verhalen die verband houden met de territoriale dimensie van het EU-beleid.

Budget: EUR 100,000 exclusief BTW
Deadline voor indiening: 23 november 2020
Meer info en inschrijving: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/media-dissemination-espon-results-2020-2022