ESPON en de Territoriale Agenda als inspiratiebron voor het ÖREK-2030-proces in Oostenrijk

Op dit online event zal het “Oostenrijks Ruimtelijk Ontwikkelingsconcept” (ÖREK 2030) worden voorgesteld als voorbeeld voor de manier waarop nationale strategieën kunnen verrijkt worden met Europese kennis. De focus zal daarbij vooral liggen op ruimtelijke ordening als strategie voor zowel adaptatie aan als mitigatie van de klimaatverandering. Verder zullen ook andere stakeholders uit Europese regio’s aanwezig zijn om hun ervaringen met de ontwikkeling van strategieën en beleid voor ruimtelijke ordening op verschillende niveaus te delen. Dit event van een halve dag op vindt plaats op vrijdag 13 november van 09u30 tot 12u50. Graag tot dan!

Via volgende link kan u meer info vinden en zich inschrijven: https://www.espon.eu/espon-peer-learning-workshop-espon-and-territorial-agenda-inspiring-%C3%B6rek-2030-process-austria

Online ESPON seminarie over Belgische regio’s geconfronteerd met COVID-19

Op dit online seminarie zullen de eerste, voorlopige resultaten van het ESPON-onderzoek ‘Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in European regions and cities’ worden voorgesteld, dat inzicht verschaft in de geografische spreiding en de dynamiek van het virus in Europese regio’s en de manier waarop sociale processen en ruimtelijke factoren (bevolkingsdichtheid, mobiliteit, demografie, …) de verspreiding van het virus hebben belemmerd of versterkt. Verder zullen ook Belgische stakeholders aanwezig zijn om de impact en beleidsrespons op regionaal en lokaal niveau in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in een Europees perspectief te plaatsen. Dit online seminarie vindt plaats op vrijdag 27 november van 9u30 tot 12u15. Graag tot dan!

Via volgende link kan u meer info vinden en zich inschrijven: https://forms.gle/2CLF4rLux4XNQyGB8

ESPON WEEK 2020: Rechtvaardige transitie en herstel voor steden en regio’s in Europa

De ESPON EGTC en het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad nodigen u uit voor de ESPON WEEK 2020! De week start met TeritoriALL, het ESPON magazine, met onder meer videoboodschappen van de voorzitter van het Europees Parlement en onderzoekers die de resultaten van de meest recente ESPON-onderzoeken voorstellen. Verder zal ESPON er ook twee nieuw gepubliceerde beleidsbrieven in voorstellen over decarbonisatie, maritieme ruimtelijke ordening en interacties tussen land en zee. Wat volgt, op 18 en 19 november, zijn twee dagen vol hoogwaardige, interactieve debatten tussen professoren, beleidsmakers en de voorzitter van het Comité van de Regio’s over de meest actuele onderwerpen op de EU-agenda. Het event zal doorgaan op zowel de ESPON website als de sociale media. Registratie voor het event is niet nodig, maar u kunt zich wel inschrijven voor updates. Graag tot dan!

Via volgende link kan u meer info vinden en zich inschrijven: https://www.espon.eu/just-transition-and-recovery-cities-and-regions-europe

SAVE THE DATE: ESPON en de Territoriale Agenda als inspiratiebron voor het ÖREK-2030-proces in Oostenrijk

Op dit online event zal het “Oostenrijks Ruimtelijk Ontwikkelingsconcept” (ÖREK 2030) worden voorgesteld als voorbeeld voor de manier waarop nationale strategieën kunnen verrijkt worden met Europese kennis. De focus zal daarbij vooral liggen op ruimtelijke ordening als strategie voor zowel adaptatie aan als mitigatie van de klimaatverandering. Verder zullen ook andere stakeholders uit Europese regio’s aanwezig zijn om hun ervaringen met de ontwikkeling van strategieën en beleid voor ruimtelijke ordening op verschillende niveaus te delen. Dit event van een halve dag op vindt plaats op vrijdag 13 november van 10u00 tot 13u00. Meer informatie verschijnt binnenkort op de ESPON-website (https://www.espon.eu/). Graag tot dan!

SAVE THE DATE: Online ESPON seminarie over Belgische regio’s geconfronteerd met COVID-19

Op dit online seminarie zullen de eerste, voorlopige resultaten van het ESPON-onderzoek ‘Geography of COVID-19 outbreak and first policy answers in European regions and cities’ worden voorgesteld, dat inzicht verschaft in de geografische spreiding en de dynamiek van het virus in Europese regio’s en de manier waarop sociale processen en ruimtelijke factoren (bevolkingsdichtheid, mobiliteit, demografie, …) de verspreiding van het virus hebben belemmerd of versterkt. Verder zullen ook Belgische stakeholders aanwezig zijn om de impact en beleidsrespons op regionaal en lokaal niveau in Brussel, Vlaanderen en Wallonië in een Europees perspectief te plaatsen. Dit online seminarie vindt plaats op vrijdag 27 november van 9u30 tot 12u15. Graag tot dan!

Inschrijven kan via de volgende link: https://forms.gle/2CLF4rLux4XNQyGB8

Neem deel aan een van onze 15 sessies op de EWRC 2020!

De Europese week van de regio’s en steden (EWRC) is zowel in Brussel als online de belangrijkste bijeenkomst van lokale en regionale overheden in Europa. Ook dit jaar is ESPON weer van de partij in het organiseren of deelnemen aan talrijke sessies. Meer informatie kan u op onze website of direct op de officiële website van het EWRC terugvinden. Let op: de deadline voor inschrijving is 27 september!

Meer info: https://www.espon.eu/ewrc-2020

Het ESPON seminarie in Zadar, Kroatië, is afgelast, maar niet getreurd!

Het is geen verrassing dat de ESPON EGTS het seminarie in Zadar op 27 en 28 mei heeft moeten afgelasten. Gezien het belang van deze seminaries voor het netwerk van onderzoekers, beleidsmakers en andere belanghebbenden, heeft de EGTS besloten het te vervangen door de eerste editie van een online magazine. Aan de hand van video’s en artikelen zal deze alsnog alle inhoud die in Zadar zou zijn geïntroduceerd, presenteren en bespreken. Daarnaast zal er ook tijd zijn voor interacties op de ESPON website en sociale media.

Het belangrijkste thema zal groene infrastructuur en duurzame verstedelijking zijn, ter ondersteuning van het Kroatische voorzitterschap in het kader van een groene transitie. Verder zal u erin terugvinden: updates over de meest recente ESPON-projecten en natuurlijk artikelen die proberen de huidige COVID-19-crisis aan te pakken. Meer details zullen binnenkort beschikbaar zijn op de ESPON website, maar schrijf de datum van het seminarie alvast in uw agenda, want dit is de dag waarop het magazine zal worden gepubliceerd.

Seminarie: Versterking van groene infrastructuur voor territoriale ontwikkeling

Het Belgische ESPON-contactpunt (BECP) organiseerde op 4 februari 2020 een seminarie in Namen. Het seminarie belichtte de resultaten van het toegepast onderzoek GRETA “Green infrastructure: Enhancing biodiversity and ecosystem services for territorial development”. Het bood ook de gelegenheid om de uitdagingen in verband met groene infrastructuur in de drie Belgische gewesten te belichten en om de Waalse gemeenten hun beheer van groene infrastructuur te bezichtigen. Het samenvattend verslag kan u hier vinden. Voor meer informatie zijn de presentaties van de sprekers beschikbaar op de volgende link: http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_colloques/seminaire-espon/index.php/site/programme

Presentaties van de Nederlandstalige workshop voor aftoetsing van de onderzoeksnoden en behoeften

Op donderdag 24 oktober vond de Nederlandstalige ESPON workshop voor aftoetsing van de onderzoeksnoden en behoeften plaats. Het Belgische ESPON team wil de deelnemers graag bedanken voor hun aanwezigheid! Zij die er helaas niet bij konden zijn, kunnen de presentaties hier terugvinden.

Vanuit de intercommunales IGEMO, Leiedal en SOLVA, de Provincie Oost-Vlaanderen en andere deelnemers, kwam tijdens de concluderende discussie een aantal gemeenschappelijke onderzoeksnoden en behoeften naar voren zoals fijnmazige regionale data om tot een breedgedragen toekomstvisie te komen; modellen en methodieken voor de operationalisering van beleidsdoelstellingen; en studies naar de sociale, economische en milieu-impact van bepaalde ruimtelijke beleidsbeslissingen.