Open aanbesteding: Territoriale ESPON-indicatoren op basis van big data

Dit ESPON-project heeft tot doel particuliere aanbieders van digitale platforms te identificeren om een kader op te bouwen voor het regelmatig delen en extraheren van big data, met als doel het ontwikkelen van territoriale indicatoren die nuttig zijn voor de analyse van het overheidsbeleid. Het project zal ook een lijst van territoriale indicatoren voorstellen die kunnen worden geanalyseerd met behulp van de big data van dergelijke platforms.
Budget: EUR 160.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 6 juli 2020

Open aanbesteding: Outreach-producten en ESPON visuele identiteit – Redactie, grafisch ontwerp, lay-out en drukwerk

Het doel van deze aanbesteding is een of meer dienstencontracten te sluiten voor de productie van outreach-producten en -diensten en de verdere ontwikkeling van de ESPON visuele identiteit.
Beschrijving van de werkpakketten:
  • Pakket 1: Levering van redactionele diensten in de Engelse taal
  • Pakket 2: Dienstverlening op het gebied van grafisch ontwerp en lay-out
  • Pakket 3: Drukwerkzaamheden
Budget: respectievelijk 18.000,00 EUR, 80.000,00 EUR en 45.000,00 EUR, exclusief BTW.
Uiterste datum voor indiening: 8 juli 2020

Beleidshandboek: ESPON ACPA – Ondersteuning van gezond en inclusief ouder worden in de stad

De vergrijzing van de bevolking brengt gemeenschappelijke uitdagingen met zich mee voor steden: het aanpassen van de omgeving, zowel fysiek als sociaal, zodat de kwaliteit van het leven van ouderen onaangetast blijft. Deze uitdaging is nog duidelijker geworden in de nasleep van de COVID-19-crisis die onze hele samenleving, maar vooral de ouderen, heeft getroffen. De crisis heeft hun leven letterlijk bedreigd en degenen die het overleefd hebben, zijn geconfronteerd met een verhoogde eenzaamheid. Vandaar deze ESPON handboek voor beleidsmakers om ouderen maximaal te kunnen ondersteunen.

In de toekomst meer grensoverschrijdende openbare diensten op het gebied van gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, toerisme en cultuur

Momenteel liggen de meeste grensoverschrijdende openbare diensten (Cross-border Public Services of CPS) op het gebied van civiele bescherming, milieubescherming en vervoer. Maar de resultaten van het ESPON CPS project wijzen op een bijzondere interesse om CPS in de toekomst ook op het gebied van ruimtelijke ordening, toerisme en cultuur te verkennen. Uit het casestudyonderzoek blijkt ook interesse in zorggerelateerde CPS. Met het oog op de COVID-19-crisis verdient deze bevinding extra aandacht.

Het verzamelen van ervaringen en bewijsmateriaal met betrekking tot lokale en regionale reacties op COVID-19

ESPON spant zich in om goede praktijken, lokale/regionale initiatieven en territoriale beleidsreacties op COVID-19 te bundelen en met alle Europese regio’s te delen. De ESPON website biedt nu een lijst van meer dan 25 Europese en internationale organisaties en instellingen die ofwel bewijsmateriaal verzamelen bij hun leden, ofwel steun en advies verlenen aan lokale en regionale overheden bij het aanpakken van de gevolgen van de crisis. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Meer info: https://www.espon.eu/covid19

Open aanbesteding voor ESPON TIA Tool 2020-2022

De ESPON TIA (Territorial Impact Assessment) tool is een interactieve webapplicatie die beleidsmakers kan ondersteunen bij het vaststellen van potentiële territoriale effecten van nieuwe wetgeving en beleid. Het doel van deze oproep is een dienstverlener te contracteren die deze webtoepassing verder kan ontwikkelen en onderhouden. Bovendien moet deze activiteit ondersteuning bieden aan TIA-workshops en -opleidingen.

Budget: EUR 80.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 8 juni 2020
Meer info: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-tia-tool-2020-2022

Open aanbesteding voor gerichte analyse: Gerichte territoriale analyse van de ruimtelijke voortgang en geïntegreerde ontwikkelingsmogelijkheden van grote meren in Europa (LAKES)

De verwachte uitkomst van deze gerichte analyse is een wetenschappelijke basis voor de ruimtelijke ontwikkeling van grote Europese meren. Dit gebeurt door de belangrijkste uitdagingen op te sporen en een beleidskader te ondersteunen dat kan bijdragen aan het territoriale concurrentievermogen van deze gebieden.

Budget: EUR 230.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 22 juni 2020
Meer info: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/espon-lakes-targeted-territorial-analysis