Open aanbesteding: Vertaaldiensten 2020-2022

De geselecteerde dienstverlener zorgt voor hoogwaardige vertalingen van bewijsmateriaal en outreachend materiaal van ESPON, zoals publicaties en verslagen, handboeken, casestudies en webartikelen.

Budget: 120.000,00 EUR
Uiterste datum voor indiening: 14 augustus 2020

TERRITORIALL: Het eerste ESPON magazine

Op 27 mei had de ESPON EGTC verwacht jullie te mogen verwelkomen in Zadar, waar het ESPON-seminar in samenwerking met het Kroatische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zou hebben plaatsgevonden. Het nieuwe, door COVID-19 opgelegde normaal vereist echter verbeeldingskracht. In plaats van het seminarie in Zadar biedt de EGTC u dan ook de eerste editie van het ESPON-magazine aan! Deze eerste editie richt zich op een groen Europa, een prioriteit voor het Kroatische voorzitterschap en voor de Europese Commissie en tevens een van de twee pijlers van de vernieuwde Territoriale Agenda.

Knipsel2

Open aanbesteding: Geografie van de COVID-19-uitbraak en eerste beleidsantwoorden in Europese regio’s en steden

Het doel van dit dienstencontract is om pan-Europees territoriaal bewijs te leveren dat bijdraagt aan de inspanningen op EU-, nationaal en regionaal niveau om de territoriale patronen van epidemieën beter te begrijpen en om een hernieuwd plaatsgebonden beleid voor de aanpak van de komende sociaaleconomische crisis te ondersteunen.

Budget: 60.000,00 EUR exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 7 juni 2020
Meer info: https://www.espon.eu/geography-covid-19-outbreak-and-first-policy-answers-european-regions-and-cities

Open aanbesteding: Territoriale ESPON-indicatoren op basis van big data

Dit ESPON-project heeft tot doel particuliere aanbieders van digitale platforms te identificeren om een kader op te bouwen voor het regelmatig delen en extraheren van big data, met als doel het ontwikkelen van territoriale indicatoren die nuttig zijn voor de analyse van het overheidsbeleid. Het project zal ook een lijst van territoriale indicatoren voorstellen die kunnen worden geanalyseerd met behulp van de big data van dergelijke platforms.
Budget: EUR 160.000,00 exclusief BTW.
Deadline voor indiening: 6 juli 2020

Open aanbesteding: Outreach-producten en ESPON visuele identiteit – Redactie, grafisch ontwerp, lay-out en drukwerk

Het doel van deze aanbesteding is een of meer dienstencontracten te sluiten voor de productie van outreach-producten en -diensten en de verdere ontwikkeling van de ESPON visuele identiteit.
Beschrijving van de werkpakketten:
  • Pakket 1: Levering van redactionele diensten in de Engelse taal
  • Pakket 2: Dienstverlening op het gebied van grafisch ontwerp en lay-out
  • Pakket 3: Drukwerkzaamheden
Budget: respectievelijk 18.000,00 EUR, 80.000,00 EUR en 45.000,00 EUR, exclusief BTW.
Uiterste datum voor indiening: 8 juli 2020

Beleidshandboek: ESPON ACPA – Ondersteuning van gezond en inclusief ouder worden in de stad

De vergrijzing van de bevolking brengt gemeenschappelijke uitdagingen met zich mee voor steden: het aanpassen van de omgeving, zowel fysiek als sociaal, zodat de kwaliteit van het leven van ouderen onaangetast blijft. Deze uitdaging is nog duidelijker geworden in de nasleep van de COVID-19-crisis die onze hele samenleving, maar vooral de ouderen, heeft getroffen. De crisis heeft hun leven letterlijk bedreigd en degenen die het overleefd hebben, zijn geconfronteerd met een verhoogde eenzaamheid. Vandaar deze ESPON handboek voor beleidsmakers om ouderen maximaal te kunnen ondersteunen.

In de toekomst meer grensoverschrijdende openbare diensten op het gebied van gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, toerisme en cultuur

Momenteel liggen de meeste grensoverschrijdende openbare diensten (Cross-border Public Services of CPS) op het gebied van civiele bescherming, milieubescherming en vervoer. Maar de resultaten van het ESPON CPS project wijzen op een bijzondere interesse om CPS in de toekomst ook op het gebied van ruimtelijke ordening, toerisme en cultuur te verkennen. Uit het casestudyonderzoek blijkt ook interesse in zorggerelateerde CPS. Met het oog op de COVID-19-crisis verdient deze bevinding extra aandacht.

Het verzamelen van ervaringen en bewijsmateriaal met betrekking tot lokale en regionale reacties op COVID-19

ESPON spant zich in om goede praktijken, lokale/regionale initiatieven en territoriale beleidsreacties op COVID-19 te bundelen en met alle Europese regio’s te delen. De ESPON website biedt nu een lijst van meer dan 25 Europese en internationale organisaties en instellingen die ofwel bewijsmateriaal verzamelen bij hun leden, ofwel steun en advies verlenen aan lokale en regionale overheden bij het aanpakken van de gevolgen van de crisis. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt.

Meer info: https://www.espon.eu/covid19