Mesdames et Messieurs,

Nous vous invitons au séminaire ESPON : Renforcer les infrastructures vertes pour le développement territorial

Veuillez réserver la date du mardi, 4 février 2020, 9h-14h au Cap Nord, 8 Boulevard du Nord, 5000 Namur.

Le séminaire est organisé dans le cadre de la coopération des 3 régions au programme européen ESPON sur la planification spatiale. Il se basera sur les conclusions du projet ESPON GRETA. Cette conférence d’une demi-journée sera l’opportunité de s’interroger sur les questions suivantes : quels sont les effets potentiels, positifs et négatifs, des infrastructures vertes et des services écosystémiques sur le développement des régions et des villes ? Comment les infrastructures vertes peuvent-elles contribuer à l’amélioration du bien-être ? Comment les régions et les communes européennes, belges et wallonnes envisagent-elles le concept d’infrastructures vertes et de services écosystémiques ? Comment les autorités nationales, régionales et locales peuvent-elles mettre en œuvre et gérer les infrastructures vertes ?

Vous trouverez le programme de l’évènement et le lien pour vous inscrire à cette adresse.

Uitnodiging

Appel d’offre: ESPON Hyper Atlas 3.0

L’objectif d’appel d’offre est de passer un contrat avec un prestataire de services pour la création d’un HyperAtlas ESPON révisé, une application web qui permet aux décideurs politiques de voir comment les valeurs locales fonctionnent dans un contexte territorial et comment elles se positionnent par rapport aux autres à différentes échelles spatiales.

Budget : 120.000€
Date limite : 16 janvier 2020
Pour candidater : https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/call-tenders-espon-hyper-atlas-30
Pour découvrir l’outil : https://espon.eu/tools-maps/espon-hyperatlas

Open oproep: ESPON Hyper Atlas 3.0

Het doel van deze oproep is om een dienstverlener te contracteren die een herziene ESPON HyperAtlas kan ontwikkelen, een webapplicatie die beleidsmakers in staat stelt om te zien hoe lokale waarden presteren binnen een territoriale context en hoe zij zich positioneren ten opzichte van anderen op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.

Budget: € 120 000
Deadline: 16 januari 2020
Inschrijven kan hier: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/call-tenders-espon-hyper-atlas-30

De huidige tool raadplegen kan hier:
espon.eu/tools-maps/esp

Open oproep voor gerichte analyse: Developing a metropolitan-regional imaginary in Milan-Bologna urban region – IMAGINE

Dit project beoogt een gemeenschappelijke beschrijving en de basis voor een geïntegreerde territoriale strategie in de regio Milaan-Bologna, waarin de meest recente economische ontwikkelingen en de territoriale gevolgen daarvan worden behandeld. Het belangrijkste resultaat moet een concrete lijst van aanbevelingen en ondersteuningsmechanismen in elk van de betrokken gebieden zijn.

Budget: EUR 220,000.00 exclusief btw.
Deadline: 29 november 2019
Meer info: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/metropolitan-regional-milan-bologna

Open oproep voor gerichte analyse: European Research for Maritime Eco(nomic)clusters governance Strategy – ERMES

Het belangrijkste resultaat zal een reeks beleidsaanbevelingen zijn ter ondersteuning van de opstelling van een routekaart voor stedelijke en maritieme ruimtelijke ordening, die wordt opgevat als de interactie tussen ruimtelijke ordening op land en op zee, gericht op het verbeteren van de handelsstromen en de bedrijfsaangelegenheden in stedelijke maritieme regio’s.

Budget: EUR 270,000.00 exclusief btw.
Deadline: 29 november 2019
Meer info: https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/ermes

Appel d’offre pour analyse ciblée : Developing a metropolitan-regional imaginary in Milan-Bologna urban region – IMAGINE

Ce projet vise à élaborer une description commune et la base d’une stratégie territoriale intégrée dans la région Milan-Bologne, tenant compte des derniers développements économiques et de leurs impacts territoriaux. Le principal résultat devrait être une liste de recommandations et de mécanismes de soutien dans chacun des domaines concernés.

Budget : EUR 220.000,00 hors TVA.
Date limite : 29 novembre 2019
Plus d’infos : https://www.espon.eu/participate/calls/open-calls/metropolitan-regional-milan-bologna

Uitnodiging voor Nederlandstalige ESPON workshop voor aftoetsing van de onderzoeksnoden en behoeften

Nood aan een onderzoek over een bepaald territoriaal thema, maar geen flauw idee waar te beginnen? Dan bent u hier aan het juiste adres!

ESPON produceert tal van onderzoeken met betrekking tot demografie, migratie, economische, sociaal-culturele en mobiliteits- en milieuaspecten en ontwikkelt instrumenten voor de bestuursorganen om hun regio te vergelijken met anderen of data op te vragen over deze domeinen. Als onderdeel hiervan, financiert ESPON zogenoemde ‘gerichte analyses’ (targeted analyses), waarbij gemeenten, regio’s of andere samenwerkingsverbanden in staat worden gesteld om specifiek onderzoek samen met hun collega’s elders in Europa (gratis) uit te voeren.

Nu het succesvolle ESPON2020 onderzoeksprogramma bijna op zijn einde komt, is de opmaak van een nieuw ESPON programma voor de periode 2020-2026 aan de orde. Als onderdeel daarvan organiseren het Belgische ESPON contactpunt en het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest een workshop waarin de behoeften en verlangens met betrekking tot een dergelijk programma waargenomen worden.

Graag tot dan!

Datum: 24 oktober 2019 van 9u30 tot 13u
Locatie: Graaf de Ferrarisgebouw 1G20, Koning Albert II Laan 20, 1000 Brussel
Voorlopig programma: https://lnkd.in/dPQu53p
Inschrijven: https://lnkd.in/dyrUvxn