Evenement en roundtable Verstedelijking en Versnippering in Vlaanderen

Vind hier de presentaties van de sprekers terug!

(Français ci-dessous)

Locatie: Vlaams Administratief Centrum (VAC) Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven

Datum: vrijdag 26 november, 10:00 – 13:00

Verstedelijking, versnippering en behoud van open ruimte staan al enkele decennia op de agenda. Door recente ontwikkelingen, zoals de overstromingen, hittegolven, fijn stof maar ook het fileprobleem is deze thematiek echter actueler dan ooit.

Deze workshop schept de gelegenheid om over de gewestgrenzen heen te kijken en ervaringen, knelpunten en beleidsvoornemens uit te wisselen. Naast sprekers vanuit Brussel, Vlaanderen en Wallonië, zal onze regio ook in een Europees perspectief worden geplaatst

We kunnen u al een blik geven op enkele sprekers die komen presenteren!
De workshop zal van start gaan met een introductie door David Evers over het SUPER project, dat u zal meenemen in het Europese verhaal. SUPER is een studie in het kader van ESPON dat de meest recente data rond urbanisatie op Europese schaal analyseert. Het biedt de noodzakelijke nuance om dit fenomeen in België in de juiste context te plaatsen. Daarna volgt er een sessie waarbij de drie Belgische regio’s aan bod komen en hun perspectieven en visies tegenover elkaar plaatsen. Jean-Marie Halleux, economisch geograaf aan de ULiège en werkzaam bij de CPDT, zal ons inleiden in de stand van zaken omtrent verstedelijking in Wallonië. Ann de Cannière, werkzaam bij Perspective Brussels en Bouwmeester Maître Architecte, verschaft ons meer inzicht in de Brusselse context aan de hand van de Atlas.Brussels. Voor Vlaanderen zal Ann Pisman, professor ruimtelijke planning aan de UGent en onderzoekster bij de Vlaamse Gemeenschap, uitwijken over de impact en kost van stedelijke versnippering. De workshop zal afgesloten worden met een roundtable waarbij aanpakken en visies bij de drie regio’s vergeleken en in discussie gesteld worden. Meer info volgt binnenkort, maar noteer alvast de datum in uw agenda!


L’urbanisation, la fragmentation et la préservation des espaces ouverts sont à l’agenda depuis plusieurs décennies. Toutefois, les évolutions récentes, telles que les inondations, les vagues de chaleur, les particules fines et le problème des embouteillages, rendent cette question plus actuelle que jamais.

Cet événement est l’occasion de regarder au-delà des frontières régionales et d’échanger des expériences, des problèmes et des intentions politiques. En plus des intervenants de Bruxelles, de Flandre et de Wallonie, la réflexion sera placée dans une perspective européenne.

Nous pouvons d’ores et déjà vous donner un aperçu des interventions au programme !
L’atelier débutera par une introduction de David Evers sur le projet SUPER, qui traitera du contexte européen. SUPER étant une étude d’ESPON qui analyse les dernières données sur l’urbanisation à l’échelle européenne. Il apportera ensuite les précisions nécessaires pour replacer ce phénomène dans le contexte belge. Elle sera suivie d’une session au cours de laquelle les trois régions belges exposeront leurs perspectives et visions contrastées. Jean-Marie Halleux, professeur de géographie à l’ULiège et chercheur à la CPDT, nous présentera l’état de l’urbanisation en Wallonie. Ann de Cannière, travaillant chez Perspective Brussels et Maître Architecte, nous donnera un aperçu du contexte bruxellois à l’aide de l’Atlas.Brussels. Pour la Flandre, Ann Pisman, professeur d’aménagement du territoire à l’UGent et chercheuse à la Communauté flamande, s’exprimera sur l’impact et le coût de la fragmentation urbaine. L’événement se terminera par une table ronde où les approches et les visions des trois régions seront comparées et discutées. De plus amples informations suivront sous peu, mais inscrivez dès à présent la date à votre agenda !

Lieu: Vlaams Administratief Centrum (VAC) Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 LeuvenDate: Vendredi 26 novembre, 10:00 – 13:00

Date: Vendredi 26 novembre, 10:00 – 13:00

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.